dr Zbigniew Czyrny

Zbigniew Czyrny
Wykształcenie:
• 1984-1986 - studia na wydziale elektroniki Politechniki Warszawskiej, w 1986 rezygnacja w czasie trzeciego semestru,
• 1986-1992 - studia na I Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie,
• 1992-1993 - staż podyplomowy w Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie,
• 1995 - I stopień specjalizacji w zakresie Medycyny Nuklearnej,
• 1998 - Certyfikat Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego
• 2003 - II stopień specjalizacji w zakresie Medycyny Nuklearnej.


Ważniejsze staże i szkolenia naukowe:
• 1994 - 6 tygodniowy staż w Klinice Radiologii Uniwersytetu La Sapienza w Rzymie (Szpital Umberto I ° ) - szkolenie w zakresie rezonansu magnetycznego (RM) układu ruchu pod kierunkiem dr Marco Mastantuono.
• 25.04 - 30.04.1994 Kurs podstawowy w zakresie „Podstawy Diagnostyki Ultrasonograficznej". Zakład Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie.
• 20.05 - 23.05.1995 European Associacion of Nuclear Medicine. 1st Seminar of European School of Nuclear Medicine. Warszawa.
• 18.09 - 23.09.1995 Kurs doskonalący w zakresie „Medycyna Nuklearna". Pracownia Medycyny Nuklearnej i Rezonansu Magnetycznego AM w Warszawie.
• 16.10 - 28.10.1995 Kurs podstawowy w zakresie „Medycyna Sportowa". Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej w Warszawie
• 1996 - 2 miesięczny staż w klinice Medycyny Nuklearnej szpitala Sant Pau y Santa Creu Barcelona, Hiszpania. Kierownik prof. Ignasi Carrio. W tym samym okresie szkolenie również w zakresie scytnygrafii układu ruchu w Pracowni Medycyny Nuklearnej Prywatnego Centrum Diagnostycznego CETIR, Barcelona, Hiszpania.
• 04-06 Maja 2000 - 9th Panther Sports Medicine Symposium, Pittsburgh, USA
• 23-27 wrzesień 2002 - International Skeletal Society 29th Annual Refresher Course. Geneva, Switzerland.


Droga zawodowa:
• W latach 1993 - 2001 asystent Prof. Wiesława Jakubowskiego w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej II Wydziału Warszawskiej Akademii Medycznej w Warszawie. W tym okresie kształciłem się w zakresie medycyny nuklearnej, RM narządu ruchu, USG stawu kolanowego (dr Małgorzata Serafin-Król), USG jamy brzusznej i szyi.
• W latach 1995-2000 asystent w pracowni USG Centralnego Ośrodka Medycyny Sportowej przy ul. Wawelskiej w Warszawie, wykonujący badania USG układu ruchu.
• W latach 2000 do 2006 kierownik pracowni diagnostyki obrazowej w Carolina Medical Center, Warszawa. Diagnostyka w zakresie USG i RM układu ruchu.
• Od stycznia 2007 - praktyka prywatna. Diagnostyka w zakresie USG i RM układu ruchu. Przychodnia High-Med, ul. Kasprowicza 27 lok. 2, Warszawa.


Aktywność dydaktyczna i naukowa:
• W latach 1998-2003 wykładowca II wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej gdzie prowadziłem wykłady dla studentów z zakresu scyntygrafii układu ruchu.
• Od 1999 roku wykładowca na szkoleniach z zakresu USG układu ruchu organizowanych przez Polskie Towarzystwo Ultrasonografii.
• • W latach 2000-2002 Kierownik grantu naukowego przyznanego przez Komitet Badań Naukowych (nr grantu KBN 4 P05E 102 18). Projekt ten nosi tytuł: „Ocena przydatności badania USG z zastosowaniem techniki Kolor i Power Doppler w badaniu artropatii hemofilowej stawu kolanowego oraz monitorowaniu jej leczenia u dzieci". Prace badawcze w ramach tego projektu przeprowadzono na bazie dwóch ośrodków akademickich: Zakładu Diagnostyki Ultrasonograficznej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej (kierownik: Prof. Wiesław Jakubowski) oraz Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii I Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Akademii Medycznej (kierownik; Prof. Roma Rokicka-Milewska).

 


Proszę czekać... Proszę czekać...