prof. dr hab. n. med. Iwona Sudoł - Szopińska

Iwona Sudoł - Szopińska

Prof dr hab. n. med. Iwona Sudoł-Szopińska jest absolwentką II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Od początku pracy zawodowej jest związana z Zakładem Diagnostyki Obrazowej II WL AM. Pod kierunkiem prof. dr hab. med. Wiesława Jakubowskiego uzyskała w 1998 roku specjalizację I stopnia z medycyny nuklearnej, a w 2002 roku specjalizację II stopnia z radiologii. W roku 1998 otrzymała tytuł doktora nauk medycznych nadany przez Radę II Wydz. Lek. AM w Warszawie na podstawie pracy: Wartość badań obrazowych w diagnostyce guzów nadnerczy. Tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych uzyskała w 2004 roku za pracę pt:. Przydatność endosonografii w diagnostyce przetok i ropni odbytu.

Od roku 2010 jest Kierownikiem Zakładu Radiologii Instytutu Reumatologii w Warszawie.

Jej głównym kierunkiem zainteresowań są badania endosonograficzne odbytnicy i kanału odbytu. Jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła badania endosonograficzne kanału odbytu, opracowując własne techniki rozpoznawania uszkodzeń zwieraczy i przetok odbytu. Na jej dorobek naukowy składa się 125 publikacji ogłoszonych drukiem, z tego 40 w języku angielskim. Jest autorką pierwszej w języku polskim monografii poświęconej endosonografii dolnego odcinka przewodu pokarmowego pn: Endosonografia w diagnostyce chorób odbytnicy i kanału odbytu, oraz autorką bądź współautorką 16 rozdziałów w książkach, a także współredaktorem 3 monografii: Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego, Ultrasonografia w diagnostyce chorób urologicznych oraz Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu.

Za cykl prac poświęconych diagnostyce endosonograficznej chorób odbytu otrzymała w 2003 roku nagrodę II stopnia Rektora Akademii Medycznej.

Jest opiekunem 4 przewodów doktorskich, w tym dwóch zakończonych.

 

Wykładowca będzie obecny na najbliższych kursach:

Proszę czekać... Proszę czekać...