Dr hab. n. med. Małgorzata Kołodziejczak

Małgorzata Kołodziejczak
kierownik Oddziału Proktologii Szpitala na Solcu w Warszawie Małgorzata Kołodziejczak jest absolwentką  I Wydziału Lekarskiego AM w Warszawie w 1980 roku.  Od początku pracy zawodowej jest związana z Oddziałem Proktologii w  Szpitalu  na Solcu w Warszawie. Miała okazję uczyć się proktologii pod kierunkiem prekursora proktologii polskiej, dr doc. hab. Mieczysława Tylickiego oraz założyciela pierwszego Oddziału Proktologii w Polsce, dr. n. med. Macieja Grochowicza. W 1984 roku uzyskała I stopień specjalizacji ,  a w 1989 roku II stopień specjalizacji z chirurgii ogólnej. W 1996 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych na podstawie pracy pt  Kliniczna ocena odległych wyników chirurgicznego leczenia przetok odbytu. Promotorem pracy był prof. dr hab. Krzysztof Bielecki. W 2007 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Ireneusza Krasnodębskiego uzyskała tytuł doktora habilitowanego . Tytuł pracy habilitacyjnej „Okołoporodowe uszkodzenia zwieraczy odbytu- badanie prospektywne ”.  Główne kierunki badań i osiągnięcia w działalności naukowej dotyczą operacyjnego leczenia przetok odbytu oraz problemu powikłań związanych z tymi operacjami. Małgorzata Kołodziejczak jest autorką i współautorką 120 publikacji polskich i zagranicznych oraz 62 doniesień zjazdowych głównie z zakresu koloproktologii i ultrasonografii transrektalnej. Jest autorką rozdziału w książce „Proktologia” pod redakcją A. Dzikiego i K. Bieleckiego , monografii dotyczącej ropni i przetok odbytu „Ropnie i przetoki odbytu”  oraz współautorką monografii „Diagnostyka i leczenie ropni i przetok odbytu” 2008 oraz  współautorką poradnika dla lekarzy „Choroby odbytu, odbytnicy i jelita grubego”. Jest wykładowcą  z zakresu chirurgii proktologicznej na kursach specjalizacyjnych z chirurgii ogólnej oraz na kursach tematycznych: Chirurgia Jelita Grubego, Podstawy Chirurgii dla lekarzy rozpoczynających specjalizację z chirurgii ogólnej organizowanych przez CMKP w Warszawie, jest autorką warsztatów dydaktycznych dla lekarzy rodzinnych pt. ”Choroba hemoroidalna”. Hobby: biegi długodystansowe (maratony), narciarstwo biegowe i zjazdowe, turystyka górska.

Wykładowca będzie obecny na najbliższych kursach:

Proszę czekać... Proszę czekać...